Aktualności

Diety i ryczałty za czas podróży służbowej

Diety i ryczałty za czas podróży służbowej na terenie kraju
Z tytułu podróży odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują:
1) Diety
2) zwrot kosztów:
a) przejazdów ,
b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
b) noclegów,
c) innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Więcej informacji w pliku: Diety i ryczałty samochodowe za czas podróży służbowej