Oferta

Oferta

Podatki:

 sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,

Rachunkowość:

 prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Inne czynności:

 prowadzenie spraw kadrowych,
 naliczanie płac, ZUS,
 pośrednictwo w pozyskiwaniu kredytów,
 przekształcanie spółek,
 inne czynności, indywidualnie ustalane z Klientami.

Nie stosujemy sztywnego cennika, wszelkie zlecenia wyceniane są indywidualnie.