Aktualności

Pożyczki w ramach projektu JEREMIE

Nasza Kancelaria podpisała umowę jako Lokalny Pośrednik Finansowy.

Pożyczki te są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw MŚP w ramach programów regionalnych ze środków europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pożyczki są przeznaczone w większości na cele inwestycyjne, zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjno- handlowo- usługowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, zakup maszyn, urządzeń , środków transportu związanych z realizowanym celem, wprowadzenie nowego produktu/usługi, podniesienie konkurencyjności, rozszerzenie skali i zasięgu działania firmy, wzrost sprzedaży, inne cele gospodarcze.
Prowizja 0%
Oprocentowanie pożyczki: 2% według stałej stopy procentowej, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub od 5,8% dla korzystających z ( powyżej 200 000 EUR ) pomocy de minimis.
Ubiegać się o pożyczkę mogą osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
– są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcami.
– nie są przedsiębiorcami zagrożonymi,
– nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE,
– nie są wykluczeni ( m.innymi niektóre sektory- rybołówstwo,rolnictwo, transport drogowy),
– nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków i składek ZUS.

Mogą ubiegać się również osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, ale po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.
Szczegółowych informacji udzieli doradca podatkowy Grzegorz Wysocki