Aktualności

Rozliczenie dostawców towarów „wrażliwych” od 01.10.2013r.

Obowiązek rozliczania podatku VAT miesięcznie- jeżeli łączna wartość netto dostaw towarów „wrażliwych” w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach przekroczyła w każdym miesiącu z tych okresów 50 tys. zł oraz przekroczyła 1% wartości sprzedaży netto

Więcej informacji w pliku: Rozliczenie dostawców towarów „wrażliwych” od 01.10.2013r.