Aktualności

Solidarna odpowiedzialność nabywców od 01.10.2013r.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w podatku VAT u nabywcy w części proporcjonalnej przypadającej na dostawę, jeżeli:
1). Wartość towarów wymienionych w załączniku 13 do ustawy od jednego podmiotu przekroczyła 50 000,00 zł netto,
2). W momencie dokonania dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy aby przypuszczać, że cała kwota podatku lub jego część nie zostanie wpłacona przez sprzedawcę do urzędu skarbowego…

Więcej informacji w pliku: Solidarna odpowiedzialność nabywców od 01.10.2013r.