Aktualności

Zaliczki na podatek dochodowy

Jak wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w dniu 20 grudnia 2012 roku i w miesiącach następnych ?

Nie ma podwójnej zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego. Zaliczkę wpłaca się w do 20-tego dnia w pierwszym miesiącu następnego roku podatkowego

OSOBY FIZYCZNE
Podatnicy, będący osobami fizycznymi osiągający dochody:
1) z działalności gospodarczej,
2) z najmu lub dzierżawy,
płacą zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
Zaliczkę za ostatni miesiąc czyli za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego czyli za IV kwartał wpłacają w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 czyli na podstawie zeznania podatkowego.

OSOBY PRAWNE
Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.
Zaliczki kwartalne, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka ( uwaga na rok podatkowy). Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1.